• news ID :

    61117

  • /
  • Date :

    2019-09-08

  • Font
ylgaý durdyýew 227x300 - Ýylgaý Durdyýew

ýazyjy: ýylgaý durdyýew

(۱۹۳۴-۱۹۹۷)

TurkmensNews: Türkmenistanyň halk ýazyjysy Ýylgaý Durdyýew 1934-nji ýylda häzirki Bereket etrabynda işçi maşgalasynda dünýä inýär. Ol Türkmen döwlet uniwersitetini tamamlap, dürli ýyllarda «Edebiýat we sungat» gazetiniň, «Sowet edebiýaty» (häzirki «Garagum») žurnalynyň redaksiýalarynda, Ýazyjylar birleşiginde, Medeniýet ministrliginde dürli wezipelerde işleýär. 1990-njy ýyllarda ol Ýazyjylar birleşiginiň Balkan welaýaty boýunça geňeşçisi hökmünde balkanly ýaş şahyrlara halypalyk edýär.

Çary Aşyrowyň belleýşi ýaly, şahyr «şirin, sadadan göçgünli, ýürege ýakymly şygyrlary bilen okyjylaryň göwnünden turdy». Onuň «Gülälek», «Men güneşli ülkeden», «Bizde goşgy okalanda», «Ýyllaryň içinden geçip», «Bakylyk», «Ymarat», «On iki süňňüm» ýaly kitaplary türkmen şygryýetine özboluşly goşant boldy. Ýylgaý Durdyýew 1997-nji ýylda aradan çykýar.

Çeşme: “Dünýä edebiýaty” žurnaly (№۱٫۲۰۱۳)

Share :
Share :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز