• news ID :

    91161

  • /
  • Date :

    2021-03-06

  • Font

4bxz7c7745a72f1tyux 800C450 300x169 - Yslam rewolýusiýasynyň ýokary ýolbaşçysy: Daşky gurşaw işleri dini we rewolýusiýa işleridirTurkmensnews- Yslam Rewolýusiýasynyň Ýolbaşçysy daşky gurşaw çäreleriniň dini we ynkylap işidigini, we oňa bezeg hökmünde garalmaly däldigini aýtdylar.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary ýolbaşçysynyň edarasynyň maglumat gullugynyň habaryna görä, Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri Aýatolla Hameneýi, agaç oturtmak güni we tebigy baýlyklar hepdeligi mynasybetli anna güni iki sany miweli nahal oturdan mahaly eden çykyşynd Ösümlikler we ýaşyl ýerler adamzat siwilizasiýasynyň durmuşynda we gurluşygynda möhüm faktordyr diýip beýan etdiler.

Aýatolla Hameneýi, daşky gurşawa üns bermekligiň ylmy we dini köklerine salgylanyp Agaç ekmek we nahal oturtmak Yslamyň mukaddes şerigatynda nygtalýan fazyletlerden biridir diýdiler.

Share :
Share :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز