• news ID :

    65960

  • /
  • Date :

    2019-12-14

  • Font

ynsan şekilli Surna 300x169 - ynsan şekilli Surna 4 adly robot sergä goýuldyTurkmensNews-  ynsan şekilli Surna 4 adly robot Tehran ýokary okuw jaýda sergä goýuldy

Irna habarlar gullugynyň beren habaryna görä,bu robot Eýranyň prezidentiniň ylmy we tehnologiýa işleri boýunça orunbasary Surena Sattariň gatnaşmagynda tomaşa goýulandyr.

ynsan şekilli bu robot ynsan ýaly ýöräp bilmegiň ýanynda gepläp hem bilýändir.bu roboty Tehran ýokary okuw jaýy ýurduň içindäki başarnyklaryna daýanyp bejerendir we şu mahala çenli hem ondan 4 sanyny öndürip bilendir.

۷۰ kg agramy bolan bu robotyň ۱۷۰ santy meter boýy bardyr we ol belentli pesli Surna 4 robotyň beýleki başarnyklaryndan onuň çöwüp bilmegine,tagzym etmegine şeýle-de bir zady göterip bilmegine yşarat edip bolar.bu robot şeýle-de soraga jogap berip bilýär we zatlary görmegiň ýanynda bir ýüz zady saýgaryp bilýär.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز