• news ID :

    69477

  • /
  • Date :

    2020-02-10

  • Font

Untitled 1 29 300x206 - ynkylabyň ikinji ädimi boýunça halkara ýygnak geçirildiynkylabyň ikinji ädimi adyndaky halkara ýygnak “siwilizasiýa dörediji ynkylaby düzgüniň nusgasy” ady bilen alymlaryň, nazar eýeleriniň we Eýranyň resmileriniň we käbir ýurtlaryň ilçileriniň gatnaşmagynda Tehranda geçirildi.

Turkmensnews- Eýranyň mertebesi belent ýolbaşçysy 2019-njy ýylyň ۱۱-nji fewralynda Eýranyň yslam ynkylabynyň ýeňişe ýeten gününiň ۴۰-njy ýyllygy bilen bir wagtda ynkylabyň ۲-nji ädimi ady bilen çykaran beýannamasynda Eýran milletine ylaýta ýaşlara garap geçen 40 ýylyň dowamynda yslam ynkylabynyň gazanan uly üstünliklerini açyklamak bilen uly yslam Eýrany bejermek ugurda uly jihady amala aşyrmak üçin gerek bolan tabşyryklary berdiler.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز