• news ID :

    100395

  • /
  • Date :

    2021-08-25

  • Font

su - Ýeterlik Mukdarda Suw Içmek Ýürek Keseliniň Öňüni AlýarTurkmensnews-  Bu Ýewropanyň Kardiologiýa jemgyýetiniň ۲۰۲۱-nji ýyldaky maslahatyna hödürlenen ylmy barlagynyň netijesi

Bu Ýewropanyň Kardiologiýa jemgyýetiniň ۲۰۲۱-nji ýyldaky maslahatyna hödürlenen ylmy barlagynyň netijesi

Ylmy barlaga görä ömür boýy ýeterlik mukdarda suw sarp edip, bedeniň suwsuzlyga sezewar edimeli däl we onuň ýürek keseli howpunyň öňüni alýar.

Lukman Natalia Dmitriýewa ylmy barlagda ýeterlik mukdarda suw içmegiň ýürek keseline sebäp bolýan täsirleri ortadan aýyryp biljekdigini ýa-da ony azaltjakdygyny kesgitländiklerini beýan etdi.

Zenanlaryň günde 1,6-2,1 liter aralygynda suw içmegini maslahat berilýän bolsa, erkeklere günde 2-3 litr aralygynda suw içmekleri maslahat berilýär.

Global derejede geçirilen sowalnamalar ençeme adamyň günde içmeli suw mukdarlarynyň iň aşak çägini hem sarp etmeýändiklerini görkezýär.

Share :
Share :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز