• news ID :

    71142

  • /
  • Date :

    2020-03-10

  • Font

ایتالیا 300x198 - Tutuş Italiýa karantin edildiItaliýa hökümeti Corona wirusy sebäpli karantin zolagyny tutuş ýurda giňeltdi.

Italiýa hökümeti tutuş ýurt boýunça Corona wirusy sebäpli karantin zolagyny giňeltdi.

Şoňa laýyklykda Italiýa hökümeti syýahat we syýahat çäklendirmeleriniň indi tutuş ýurt boýunça ulanyljakdygyny mälim etdi. Raýatlar diňe iş ýerinde bolmak we möhüm işleri etmek üçin öýlerinden çykmaly.

Italiýanyň premýer-ministri Juzeppe Konte: “Adamlar gereksiz işler üçin öýden çykmaly däldir” -diýdi. Raýatlar üçin Corona wirusyna garşy göreşmegiň iň gowy usuly öýde galmakdyr. Inurtdaky ähli sport çäreleri mundan beýläk habar berilýänçä togtadylýar.

Ondan öň Italiýanyň hökümeti diňe 16 milliondan gowrak ilaty bolan Milan, Wenesiýa we töwerekdäki şäherler ýaly ýurduň demirgazygynda göçmek çäklendirmelerini girizipdi.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز