• news ID :

    73804

  • /
  • Date :

    2020-04-23

  • Font

ترکمنستان 300x185 - Türkmenistanyň serhetlerinde gözegçilik we saglyk çäreleri güýçlendirildiTurkmensnews- Türkmenistan hökümeti ýurduň serhet kanunlaryny üýtgetmek bilen Saglyk arassaçylygyna gözegçilik etmek we epidemiologiýa garşy göreşmek baradaky serhet nokatlarynda gözegçiligi güýçlendirdi.

Çarşenbe güni yglan edilen üýtgeşmelere görä, Türkmeniň ähli serhet nokatlarynda ulaglar we demir ýollar üçin dezinfeksiýalar gurlar we ähli ösümlikler we ekin önümleri dezinfeksiýa ediler.

Kanuna girizilen üýtgetmeleriň maksady, bu ýurduň raýatlarynyň saglygyna uly zyýan ýetirip biljek her hili ýagdaýyň öňüni almakdyr.

Hökman zerur işler, Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň buýrugy bilen Döwlet Serhet Kanunynyň täze maddasyna laýyklykda ministrlik we edaralar tarapyndan ýerine ýetiriler.

Ondan öň, Türkmenistanyň prezidentiniň buýrugy bilen esasy kanuna üýtgetmeler we goşmaçalar taslamasy milli habar beriş serişdelerinde çap edildi.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز