• news ID :

    82173

  • /
  • Date :

    2020-09-06

  • Font

جمهور ترکمنستان 8 300x151 - Türkmenistanyň bilim ministriniň orunbasary wezipesinden boşadyldyTurkmensNews-  Türkmenistanyň bilim ministriniň orunbasary wezipesinden boşadyldy

 

Bişkekdäki Fars habar gullugynyň habaryna görä, Türkmenistanyň  prezidenti Gurbanguly Berdymuhamedow Bilim ministriniň orunbasary Merdan Goşudowy işlerinde göýberen kemçiligi we geleňsizligi sebäpli işinden aýyrdy.

Türkmenistanyň prezidenti Merdan Goşudowyň wezipesinden aýrylandygyny yglan eden mahalynda, koronawirus epidemiýasy wagtynda ýerine ýetiren işlerini we sanly bilim ulgamyny tankytlamak bilen bir wagtda bu wezipä bellenen Täze orunbasaryň, oflayn ulgamlary ulanmagyna şert döretmegine we okuwçylara bilim bermek üçin zerur şertleri üpjün etmegine garaşýarys diýip nygtady.

Hasabatda aýdylmagyna görä, Türkmenistanyň prezidenti “Pürli Agamiradow” -y ýurduň bilim bölüminiň müdiri edip belläpdir.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز