• news ID :

    82315

  • /
  • Date :

    2020-09-09

  • Font

بیماری عفونی 300x169 - Türkmenistanda keseli bilkastlaýyn bşgalara ýokaşdyrýanlaryň jezalandyrylmagyTurkmensNews-  Türkmen kazyýeti Türkmenistanda ýokanç keselleri bilkastlaýyn başgalara ýokaşdyrýanlaryň jezasyny tassyklady

 

FARS habarlar gullugynyň beren habaryna görä,Türkmeniň Jenaýat kodeksiniň ۱۱۹-njy maddasyna laýyklykda, AIDS ýa-da Corona ýaly ýokaşan näsaglaryň islendik gizlinligi, bejergisinden gaçmagy ýa-da bilkastlaýyn keseliň geçirilmegi 2 ýyla çenli azatlykdan mahrum ediler.

۲۰۲۰-nji ýylyň ۷-nji sentýabrynda güýje giren kanuna görä, bir adam ýokarky kanuny birnäçe gezek bozsa, 5 ýyl azatlykdan mahrum ediler

Mundan başga-da, adamlar bu meselede jenaýatçylara kömek etseler, jenaýatçy bilen birlikde 3 ýyla çenli belli wezipeleri eýelemek hukugyndan mahrum ediler

 

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز