• news ID :

    103968

  • /
  • Date :

    2021-11-17

  • Font

turkmenistan 21 300x169 - Türkmenistan Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň maslahaty barada beýanat berdiTurkmensNews-  Türkmenistan Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň Döwlet Baştutanlarynyň sekizinji mejlisiniň maslahaty bilen bagly beýanat berdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajyyew, paýtagt Aşgabat şäherinde geçiren metbugat ýygnagynda, 12-nji noýabrda geçirilen Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň Döwlet Baştutanlarynyň sekizinji mejlisiniň maslahaty bilen bagly beýanat berdi.

Maslahata Türkmenistanyň synçy ýurt hökmünde gatnaşmagynyň ähmiýetini belläp geçen Wepa Hajyýew, ykdysadyýet, söwda, maýa goýum, ekologiýa, bilim we beýleki ugurlar boýunça giň-gerimli mümkinçilikleriň bolmagy sebäpli maslahatyň Türkmenistanyň Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine agza ýurtlar bilen gatnaşyklary taýdan bir öwrülişik nokadydygyny beýan etdi.

Wepa Hajyýýew, möhüm sebitleýin gurama bolan Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň medeni gymmatlyklary bilen dünýä halklaryny jebisleşdirýändigini we ýurtlaryň arasyndaky ynsanperwer gatnaşyklary berkidýändigini aýan etdi.

Share :
Share :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز