• news ID :

    88708

  • /
  • Date :

    2021-01-14

  • Font

4bxxd34df42c621swlo 800C450 300x169 - Türkmenistan-Owganystan elektrik geçiriji ulgamynyň açylyşyTürkmenistanyň Owganystana 500 kW elektrik geçiriji ulgamy açyldy.

Toruň açylyş dabarasy penşenbe güni Owganystanyň prezidenti Muhammet Aşraf Ganiniň we Türkmeniň prezidenti Gurbanguly Berdymuhamedowyň gatnaşmagynda wideo konferensiýa suratda geçirildi.

Owganystanyň prezidenti demir ýol taslamalarynyň, süýüm optikasynyň, elektrik toguny Pakistana geçirmek we beýleki taslamalaryň sebitdäki ýurtlaryň ykdysady ýagdaýyny gowulaşdyrjakdygyny aýtdy.

Türkmeniň prezidenti Gurbanguly Berdymuhamedow hem bu taslamany Owganystan bilen ykdysady gatnaşyklara we hyzmatdaşlyga tarap möhüm ädim diýip atlandyrdy we bu taslamalaryň ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak, daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek we sebitdäki syýasy we howpsuzlyk ýagdaýlaryny gowulandyrmak üçin möhüm ähmiýete eýe bolandygyny aýtdy.

۵۰۰ kW taslamanyň birinji bölümi, Türkmenistanyň Atamrad şäherinden Şeberghana çenli 87,5 km uzynlygy bardyr.

Breşna işgärleri bu taslamanyň Kabul, Maýdan Wardak, Ghazni, Zabul, Kandahar, Logar, Paktika, host, Nangarhar we Kunar welaýatlaryny elektrik bilen üpjün etjekdigini aýdýarlar.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز