• news ID :

    73196

  • /
  • Date :

    2020-04-13

  • Font

ترکمنستان 300x185 - Türkmenistan mejlisinde esasy kanuna reformalary girizmek üçin berilen teklipler barlanyp başlandyTurkmensnews- Türkmen parlamenti raýatlaryň, syýasy partiýalaryň, kompaniýalaryň we guramalaryň ýurduň esasy kanunyna reformalaryň girizilmegi baradaky tekliplerine seredip başlady.

Trend habarlar gullugynyň Türkmenistanyň media serişdelerine salgylanyp beren habaryna görä, Geçen hepdäniň ahyrynda Türkmenistanyň esasy kanunynyň komissionynyň iş toparynyň mejlisi geçirildi şonda ýurduň esasy kanunynyň düzeldilmegi girizmegiň zerurdygy nygtaldy.

Iş topary parlament agzalaryndan, ministrlikleriň, hukuk goraýjy guramalaryň, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň wekillerinden, hukuk we demokratiýa institutynyň alymlaryndan we hünärmenlerinden ybarat.

۲۰۱۶-njy ýylyň sentýabr aýynyň ortalarynda Türkmenistanyň esasy kanunynyň reformalary makullanyldy we şonuň esasynda Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurbanguly Berdymuhamedow-a saýlawlarda ýeňiş gazanan ýagdaýynda işinde galmagyna rugsat berilýändir.

Türkmenistanda Prezidentlik möhleti 5 ýyldan 7 ýyla çenli uzaldyldy we prezidentlige dalaşgärler üçin 70 ýaş çäkligi aýryldy.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز