• news ID :

    89158

  • /
  • Date :

    2021-01-23

  • Font

Türkmenistan bilen Gazagystanyň 300x169 - Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasynda logistika hyzmatdaşlygy barada özara düşünişmek ylalaşygyTurkmensNews-  Türkmenistan halkara transport ugurlaryny giňeltmek üçin Gazagystan bilen özara düşünişmek memorandumyna gol çekdi

 

Fars habar gullugynyň habaryna görä, 2020-nji ýylyň tomsunda döredilen Türkmenistan Logistika şereketi Gazagystanyň Işçiler Birleşigi (KAZLOGISTICS) bilen halkara transport ýollaryny giňeltmek üçin özara düşünişmek şertnamasyna gol çekdi.

Bu memorandum peýdaly çözgütleri döretmek we halkara guramalary we maliýe guramalary tarapyndan maýa goýumlaryny höweslendirmek maksady bilen bilelikdäki taslamalary işläp düzmegi we durmuşa geçirmegi göz öňünde tutýar.

Ondan öň Türkmenistan Owganystanda iri infrastruktura taslamalarynyň durmuşa geçirilmegini, şeýle-de goňşy ýurtlar bilen has ýakyn aragatnaşyk gurmak üçin Gazagystan-Türkmenistan-Eýran-Hindistan demir ýolunyň gurulmagyny gün tertibine girizipdi.

 

 

Share :
Share :
Etiketkalar :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز