• news ID :

    89811

  • /
  • Date :

    2021-02-07

  • Font

türkmen Täjik hünärmenleri 300x169 - türkmen-Täjik hünärmenleri suw baýlyklaryndan peýdalanmak barada maslahatlaşdylarTurkmensNews-  Türkmenistanly we Täjigistanly hünärmenler wideo konferensiýada sebitdäki suwdan peýdalanmak meselesini ara alyp maslahatlaşdylar

Fars habar gullugynyň şenbe güni beren habaryna görä bu wideo konferensiýa Täjigistan Respublikasynyň Energetika we suw serişdeleri ministrliginiň, Halkara Aral deňzini halas ediş gaznasynyň ýerine ýetiriji komitetiniň we Türkmenistanyň döwlet suw baýlyklary komitetiniň wekilleri gatnaşdylar.

Hünärmenler sebitdäki suw sarp edişiniň netijelerini we 2021-nji ýylda çak edilýän mukdaryny gözden geçirdiler we esasy derýa akymlarynyň häzirki we geljek ýagdaýyny gözden geçirdiler.

Iki tarap 2018-nji ýylyň awgust aýynda Türkmenistanyň Awaza sebitinde Halkara Aral Deňiz Halas ediş Gaznasynyň sammitinde kabul edilen bilelikdäki beýannamada görkezilen meseleleriň ýerine ýetirilmegine aýratyn üns berdiler.

Täjigistan Merkezi Aziýada iň uly suw gorlaryna eýe bolup, sebitdäki umumy suw baýlyklarynyň ۶۰ göteriminden gowragyny emele getirýär.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز