• news ID :

    86898

  • /
  • Date :

    2020-12-11

  • Font

türk türkmen 300x185 - türk-türkmen resmileri Parlament gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyny nygtadylarTurkmensNews-  Ankaradaky ýokary derejeli türk we türkmen işgärleri iki ýurduň arasynda parlament hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň zerurdygyny aýtdylar

Fars habar gullugynyň habaryna görä, türkmenleriň Ankaradaky ilçisi Işanquly Amanaliýew bu ýurduň bitaraplyk syýasatynyň ۲۵ ýyllygy mynasybetli , türkmen-türk parlament dostluk toparynyň Türk başlygy bilen duşuşdy.

Amanaliýew öz çykyşynda öz ýurdunyň garaşsyzlyk ýyllarynda dürli ugurlarda gazananlaryny we Halkara we sebit durnuklylygyny berkitmekde bitaraplyk syýasatynyň roly hem-de Prezident Gurbanguly Berdymuhamedowyň döredijilikli başlangyçlaryny belläp geçdi.

Türkmen-Türk dostluk toparynyň başlygy Ybraýym Aýdmir hem,halkara gatnaşyklarynda we global howpsuzlygyny we durnukly ösüşini üpjün etmekde Türkmenistanyň bitaraplygynyň ähmiýeti barada-da durup geçdi.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز