• news ID :

    36230

  • /
  • Date :

    2018-09-26

  • Font

4bpta3d6a8354519fly 800C450 300x196 - Tramp BMG-niň umumy ýygnagynda Eýrana garşy toslamalaryny gaýtaladyTurkmensNews- Amerikanyň prezidenti Donald Tramp Birleşen Milletler Guramasynyň umumy ýygnagyndaky ikinji çykyşynda Eýrana garşy öňki toslamalaryny gaýtalady

.

Amerikanyň prezidenti Donald Tramp sişenbe güni Birleşen Milletler Guramasynyň umumy ýygnagyna gatnaşan ýurtlaryň başlyklarynyň ýadro ylalaşygyň goralmagyny isländiklerine garamazdan ýalan toslama esasynda aglaba ýurtlar Ak Tamyň Eýrana garşy amala aşurýan gadaganlyklaryny goldaýandyrlar diýdi.

Amerikanyň prezidenti Donald Tramp sözüniň dowamynda Waşingtonyň Ortagündogardaky, Siriýadaky we Yrakdaky hemde Owganystandaky harby hereketlerine we ýazyksyz ynsanlaryň gyrana berilýänligine yşarat etmezden Tehran döwleti goňşy ýurtlarynyň milli häkimiýetlerine hormat goýmaýar diýip toslady.

Amerikanyň prezidenti Donald Tramp şeýle-de suwumsyzlyk bilen başga ýurtlardan Eýrany çetleşdirmek ugurda hereket etmeklerini isledi.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز