• news ID :

    68686

  • /
  • Date :

    2020-01-28

  • Font

Taryh 300x169 - Taryhda 28-nji ýanwarTurkmensNews-  Taryhyn şu Güni

۱۹۲۰-nji ýylyň ۲۸-nji ýanwary… Milli Kasamyň soňky Osman Wekiller Mejlisi tarapyndan kabul edilýär. Erzurum we Siwas maslahatlarynda esasy ugurlary kesgitlenen 6 maddadan ybarat bolan Milli Kasam 1-nji Jahan urşunyň gutaran mahalyndaky serhetleriň ýurduň serhetleri hökmünde kabul edilýändigi yglan edýän bolsa-da Osman döwletinin bölünmegine garşy durýardy. Milli Kasamyň yglan edilmeginden soň hyzmatdaşlar käbir halk deputatlaryny Malatýa sürgün edýär we Stambuly basyp alýar.

۱۹۸۲-nji ýylyň ۲۸-nji ýanwary… Türkiýäniň Los Anželesdäki Başkonsuly Kemal Arykan öýüne barýarka 2 sany ermeni terrorçysy tarapyndan şehit edilýär.

۱۹۸۶-njy ýylyň ۲۸-nji ýanwary… Çellenjer kosmos korably ABŞ-dan uçurulandan 73 sekunt soň atmosferada ýarylýar. Kristal ýangyç hereketlendirijilerindäki näsazlyk sebäpli bolan heläkçilikde 7 kosmonawt pida bolýar.

۲۰۰۷-nji ýylyň ۲۸-nji ýanwary… Yrakda şaýylaryň köpçülikleýin ýaşaýan şäheri bolan Nejefe girmek islän Amerikan goşunlary bilen şaýy toparlaryň arasynda bolan çaknyşykda 300-e golaý adam ýogalýar.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز