• news ID :

    67676

  • /
  • Date :

    2020-01-11

  • Font

Sepah Pasdaran - Sepah Pasdaran , Eýran bilen Yrak milletlerine minnetdarlygyny yglan etdiTurkmensNews-  Eýranyň Sepah Pasdarany, çydam şehitleriniň gadyrlanyş çäresinde Eýran bilen Yrak milletleriniň giň gerimde çykyş edip taryhy epiki döredenligi barada gadyrdanlygyny yglan etdi.

şu gün Eýranyň Sepah Pasdarany bir beýannama boýunça şehit general Gasem Suleýmani bilen onuň ýanyndaky adamlaryň tutulmagy baradaky çärede Eýran bilen Yragyň beýik milletleriniň giň gerimde gatnaşyk epik döretmeginden gadyrdanlyk edip şeýle uly çärede ýumruklaryň düwülmegi, çydamyň öňkilerden-de kuwwatlyrak bolmagy üçin ynanç, ynam,yrada we taýýarlygyň bolýanlygynyň görnişi bolup ynkylap ýolunyň dowamlydygyny we soňky ýeňişe elgerilýän wagtyna çenli imperializme garşy söweşiljekdigini kepil geçdi diýip yglan etdi.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز