• news ID :

    67740

  • /
  • Date :

    2020-01-13

  • Font

4bv5c4234260aa1kq9j 440C247 300x168 - sebitiň amatsyz ýagdaýnyň sebäbi Amerika we onuň ýaranlarynyň bidüzgünçiligidirTurkmensNews-  Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi belent Ýolbaşçysy Aýatolla Seýed Ali Hameneýi Hezretleri şu gün Kataryň emiri Şyh Tamim bin Hamad Al-Sani bilen geçiren duşuşygynda sebitiň durmuşky ýagdaýy öňkilere görä sebit ýurtlarynyň gatnaşyklarynyň ýygjamrak bolmagyny we kesekilerden täsir alynmazlygyny talap edýär diýdiler.

Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi belent Ýolbaşçysy Aýatolla Seýed Ali Hameneýi Hezretleri sebitiň durmuşky ýagdaýny amatsyz hasaplamak bilen bu ýagdaýyň sebäpkäri Amerika we onuň arkadaşlarynyň bidüzgünçiligidir we oňa garşy göreşmegiň ýekeje ýoly sebitara hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegidir diýip nygtadylar.

Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi belent Ýolbaşçysy Aýatolla Seýed Ali Hameneýi Hezretleri sözleriniň dowamynda käbir taraplar ylaýtada dünýäniň başga ujundan sebite gelenler sebit ýurtlarynyň hyzmatdaşlyklarynyň ösmegini islemeýärler emma bu meseläniň olara degişli ýeri ýokdyr we sebitiň döwletleri hemde milletleri indi kesekileriň sebitiň içeri işlerine gatyşmagyny kabul edýän däldirler diýip beýan etdiler.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز