• news ID :

    64285

  • /
  • Date :

    2019-11-02

  • Font

anhaý 300x171 - Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramanyň premýer ministrleriniň maslahatynda 14 hyzmatdaşlyk senede gol çekildiTurkmensNews-  Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň premýer ministrleriniň Daşkent maslahatynyň soňunda şu gün 14 hyzmatdaşlyk senede gol çekildi.

Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä,söwda,maýa goýum,bank we maliýe arkalaşyklar, transport we lojestik,senagat,oba hojalyk,energiýa,gümrük, tehnologiýa, döredijilik,syýahatçylyk, aragatnaşyklar,ekologiýa,sebitleýin arkalaşyklar we bilim ugurlarda Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň premýer ministrleri Daşkentde 14 sany hyzmatdaşlyk sende gol çekdiler.

۲۰۲۵-nji ýyla çenli Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň ykdysady arkalaşyklarynyň täze programasy Daşkentde gol çekilen ylalaşyklaryň birisidir.

Gazagystan,Hytaý,Gyrgyzystan,Orsýet,Täjigistan,Özbegistan,Indiýa we Pakistan Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramanyň agzalarydyr.Eýran Yslam Respublikasy bolsa bu guramanyň gözegçi agzasydyr.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز