• news ID :

    76793

  • /
  • Date :

    2020-06-06

  • Font

روسیه 300x185 - Russiýa bilen Türkmenistan gatnaşyklary berkitmek kararyna geldilerTurkmensnews- Iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary pugtalandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň we Russiýanyň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde syýasy geňeşmeler geçirildi.

Fars habar gullugynyň şenbe güni Bişkekden beren habaryna görä, Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wapa Hajyýew bilen Russiýanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Andriý Rodenkonyň arasynda geçirilen gepleşiklerde iki tarap iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmak üçin päsgelçilikleri çözmegiň zerurdygyny aýtdylar.

Hasabata görä, Türkmenistanyň we Russiýanyň resmileri Moskwa bilen Aşgabadyň arasyndaky Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropadaky Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy we beýleki guramalar derejesinde hyzmatdaşlyk etmegi ara alyp maslahatlaşdylar.

Hasabatda Türkmenistanyň we Russiýanyň daşary işler ministrleriniň orunbasarlary sebitde we dünýäde durnuklylygy, ykdysady ösüşi we howpsuzlygy üpjün etmek üçin degişli mehanizmleri tapmagyň zerurdygyny aýtdylar.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز