• news ID :

    68011

  • /
  • Date :

    2020-01-17

  • Font

rus ozbagistan 300x170 - rus jogapkäri Özbegistanyň prezidenti we daşary işler ministri bilen duşuşdyTurkmensNews-  Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrow Taşkent-e gurnan saparynda Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen özbek kärdeşi bilen duşuşyp gürrüň etdi.

Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä,Özbegistanyň prezidenti şu Orsýetiň daşary işler ministri bilen geçiren duşuşygynda özara strategik gatnaşyklaryň ösdürilmegini,ýokary derejede täsirli gepleşikleriň ýola berilmegini hem-de ykdysady,söwda,maýa goýum,energiýa,transport,medeni we bilim arkalaşyklaryň ýaýbaňlaşdyrylmagyny nygtady.

Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrow hem bu duşuşykda iki ýurduň häzirki derejedäki arkalaşyklara ýetmeklerinde iki ýurduň prezidentleriniň täsirli rollaryny nygtady.

Lawrow Özbegistan saparynyň dowamynda Özbek kärdeşi bilen hem duşuşydy.

Orsýet Özbegistanyň möhüm ykdysady we söwda hyzmatdaşydyr

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز