• news ID :

    71793

  • /
  • Date :

    2020-03-22

  • Font

روحانی 8 300x185 - prezident Ruhani:korona garşy göreşiň hasabatlary umyt berijidirTurkmensnews- Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti korona garşy göreş ştabynyň tabşyrgylaryny Eýran ilatynyň işe almaklaryndan gadyrdanlyk etmek bilen korona keseline garşy göreş barada Eýranyň boýdan başyndan gelip gowyşýan hasabatlar umyt berijidir diýip beýan etdi.

prezident Ruhani şu gün Eýranyň ýokary derejeli jogapkärleriniň gatnaşmaklarynda geçirilen korona garşy ştabynyň maslahatynda beren gürrüňlerinde Eýran milleti kynçylyklara we zalymlykly gadaganlyklara garamazdan korona garşy göreşde ýerine ýetiriji organlar bilen ýakyn arkalaşygy saklap durandyrlar diýip yglan etdi.

prezident Hasan Ruhani Eýranda Nowruz ýolagçylaryň ýüze 70 azalmagyna yşarat edip dünýäde gaty az ýurtlarda jogapkärleriň tabşyrgylary bilen ilatyň şu derejede arkalaşmaklaryny görmek bolýandyr diýip ynam bildirdi.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز