• news ID :

    108904

  • /
  • Date :

    2022-03-30

  • Font

ozbekistan turkie 300x169 - Prezident Erdogan Özbegistanda Saparda BoldyTurkmensNews-  Prezident Erdogan “Durmuşa geçiriljek işler bilen özara söwda mukdaryny 10 milliard dollara ýetireris” diýdi.

Prezident R. T. Erdogan, Türkiye bilen Özbegistanyň arasyndaky söwda mukdarynyň 2021-nji ýylda 72 göterim artyp 3,6 milliard dollardan geçendigine ünsi çekdi.

Prezident Erdogan “Durmuşa geçiriljek işler bilen özara söwda mukdaryny 10 milliard dollara ýetireris” diýdi.

Kärdeşi Mirziýoýewiň çakylygyna laýyklykda Özbegistana baran Prezident Erdogan, şu ýyl Türkiye bilen Özbegistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygynyň bellenilip geçilýändigini belledi.

Erdogan “Geçirlen gepleşikler netijesinde ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklary strategik hyzmatdaşlyk derejesine göterdik. Söwda mukdarymyz geçen ýyl 72 göterim artyp 3,6 milliard dollardan geçdi. Gysga wagtda özara söwda mukdaryny 5 milliard dollara, soň bolsa 10 milliard dollara ýetirmegi maksat edinýäris” diýdi.

Share :
Share :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز