• news ID :

    101885

  • /
  • Date :

    2021-09-30

  • Font

4by502eb24a3541y4z0 800C450 300x169 - Peýman Jebelli, Eýranyň radio we telewideniýesiniň başlygy wezipesine bellendiTurkmensnews- Ali Askari Eýranyň Radio we telewideniýesinde işläninden soň, Aýatolla Hameneýi Peýman Jebellini başlyk edip bellediler.

Aýatolla Hameneýiniň buýrugy: Milli habar beriş serişdeleri, halkyň habardarlygynyň we biliminiň derejesini ýokarlandyrjakda uniwersitet mysalyndadyr, hemde duşmanlaryň ýaýlymlarynyň çöwre görkezmelerine garşy göreşmekde bir medandyr, şeýle-de hemmeleriň gözellikleriň we hünäriň jilwelerinden peýdalanmak üçin rahatlyk mekanydyr hemde umumy giňişlikde we il arasynda satlyk ýaýratmaklyk üçin bir mekandyr.

Ol Hezretleri sözüniň dowamynda “Medeni ýolbeletlik, milli we ynkylap şahsyýetiniň ruhuny we duýgusyny güýçlendirmek, Yslam-Eýran durmuşyny ösdürmek we milli jebisligi ýokarlandyrmak adam kapitalyny ýokarlandyrmak we maksatnamalaryň hil taýdan ösmegi we başlangyçlardan peýdalanmak, gije- gündiz tagallalaryň netijesinde hasyl boljakdyr diýip beýan etdiler.

Bu kararda Yslam Rewolýusiýasynyň Ýolbaşçysy Ali Askariniň wezipesinde işlän döwründe ýadawsyz tagallalary üçin minnetdarlyk bildirdiler we Peýman Jebellä üstünlikli arzuw etdiler.

Share :
Share :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز