• news ID :

    65705

  • /
  • Date :

    2019-12-11

  • Font

Pars aýlagyň hyzmatdaşlyk 300x168 - Pars aýlagyň hyzmatdaşlyk geňeşi 2025-nji ýyla çenli ykdysady bileleşigi döretmek ugurda tagalla edýärTurkmensNews-  Pars aýlagyň hyzmatdaşlyk geňeşi özüniň ۴۰-nji maslahatynyň soňunda agza ýurtlarynyň arasyndaky arkalaşyklary ösdürmek maksady bilen 2025-nji ýyla çenli ykdysady bileleşigiň döredilmegini nygtady.

Pars aýlagyň hyzmatdaşlyk geňeşiniň ۴۰-nji başlyklar maslahaty şu gün Saud Arabystanyň paýtagty Er- Riýad-da geçirildi we bu geňeşiň jemleýji beýannamasyny hem onuň baş sekretary Abdullatif Al Ziýani okady.

Pars aýlagyň hyzmatdaşlyk geňeşiniň agzalarynyň arasynda dowam edýän. agzalalyklara garamazdan bu maslahatyň jemleýji beýannamasynda ykdysady bileleşigiň döredilmeginden gürrüň bolandyr

Pars aýlagyň hyzmatdaşlyk geňeşiniň bu tagallalary bir ýagdaýdadyr welin Arabystan,Müsür,Arap Emirlikleri we Bahreýn 2017-nji ýylyň Iýun aýyndan bäri Er-Riýadyň syýasatlary bilen ugurdaş bolmazlygy sebäpli Doha bilen saklaýan diplomatik gatnaşyklaryny ýatyrmakdan aýry bu ýurdy gury ýer,deňiz we howadan gabap gelýändirler.

Pars aýlagyň hyzmatdaşlyk geňeşiniň ۴۰-nji başlyklar maslahata Katar bilen Omanyň başlyklary gatnaşan däldirler.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز