• news ID :

    87950

  • /
  • Date :

    2021-01-01

  • Font

zbegistan bilen Türkmenistanyň prezidentleri 1 - Özbegistan bilen Türkmenistanyň prezidentleriniň sebitiň ýagdaýy barada maslahatlaşdylarTurkmensNews-  Özbegistanyň we Türkmenistanyň prezidentleri sebitdäki soňky wakalary we telefon arkaly söhbetdeşlikde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar

“Fars” habar gullugynyň habaryna görä, Özbegiýanyň prezidenti Şawkat Mir Zaýew we Türkmeniň prezidenti Gurbanguly Berdymuhamedow 2021-nji ýylda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmek we halkara gurluşlaryň çäginde düzülen meýilnamalary durmuşa geçirmek baradaky bilelikdäki meýilnamalary ara alyp maslahatlaşdylar.

Özbegistanyň we Türkmenistanyň prezidentleri söwda, senagat, oba hojalygy we ulag pudagynda hyzmatdaşlygy giňeltmek we indiki ýyl möhüm söwda we medeni çäreleri geçirmek barada ylalaşdylar.

Iki prezident şeýle-de birek-biregi täze ýyl bilen gutladylar we Özbegistan we Türkmenistan halkyna parahatçylyk, abadançylyk, bagt, üstünlik arzuw etdiler.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز