• news ID :

    64225

  • /
  • Date :

    2019-11-01

  • Font

zbegistan bilen Türkmenistanyň prezidentleri 300x168 - Özbegistan bilen Türkmenistanyň prezidentleri telefon arkaly söhbetdeş boldylar Özbegistan bilen Türkmenistanyň prezidentleri telefon arkaly geçiren söhbetdeşliklerinde iki ýurduň iki taraplaýyn gatnaşyklarynyň göz ýetimini barladylar.

TurkmensNews: Fars habarlar gullugynyň Daşkentden beren habaryna görä,Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýaýew bilen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýaňky söhbetdeşlikde halkara,sebit we iki taraplaýyn möhüm meseleler hakynda şol sanda söwda,transport,oba hojalyk we energiýa meseleleri barada hem-de bu ýerlikdäki arkalaşyklary ösdürmek barada gürrüň etdiler.

bu söhbetdeşligiň soňunda taraplar iki ýurduň we merkezi Aziýanyň gülläp ösmegine laýyklykda Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky strategik ähmiýetli arkalaşyklaryň gün günden berkemegini nygtadylar.

Türkmenistan bilen Özbegistan döwletleri şu mahala çenli dürli ugurlarda 200-den gowrak şertnama gol çekendirler bu şertnamalar iki ýurduň arkalaşyklarynyň gülläp ösmeginde öz täsirini galdyrandyr.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز