• news ID :

    120170

  • /
  • Date :

    2023-05-18

  • Font

Nursahat Sirimof 203x300 - Magtymguly Pyragy, Eýran-Türkmenistan gatnaşyklaryny pugtalandyrýan faktorTURKMENSNEWS – Yaşar Niazi: Türkmenistanyň Medeniýet ministriniň orunbasary, meşhur türkmen şahyry we mistiki Magtymguly Pyragyniň doglan gününi hatyralap: “Bu şahyryň iki ýurduň halkynyň gatnaşmagynda uly dabara bilen bellenilmegi, bu iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary berkitmäge kömek eder.

ýurtlary. ” TURKMENSNEWS habarçysynyň habaryna görä, Nursahat Şirimof penşenbe güni agşam, eýranly türkmen şahyry we mistiki Magtymguly Pyragyniň şu şahyryň mazarynda dünýä inmeginiň 290 ýyllygy mynasybetli şeýle diýdi: “Eýran we Golestan halkynyň myhmansöýerligine ýokary baha berýäris.

welaýat we bu çärä gatnaşanymyza begenýäris

Şirimof sözüniň üstüni ýetirdi: Magtymguly Pyragyniň eserlerinde watançylyk, duýgudaşlyk we agzybirlik bar we bu türkmen şahyryny hatyralama dabarasyny geçirmek Eýran bilen Türkmenistanyň iki ýurdunyň arasyndaky gatnaşyklaryň ösmegine kömek eder.

Şeýle hem UNESKO-daky Türkmenistanyň milli toparynyň sekretary bu dabarada şeýle diýdi: “Prezidentiň we ýurdumyzyň halkynyň adyndan, Ertir halkyna Magtymguly Pyragyniň doglan gününi geçirendigi üçin minnetdarlyk bildirýäris.

Cynar Tajiona 300x188 - Magtymguly Pyragy, Eýran-Türkmenistan gatnaşyklaryny pugtalandyrýan faktor

Çynar Tajiona sözüniň üstüni ýetirdi: Magtymguly Pyragy türkmen şahyry bolsa-da, bir millete däl-de, dünýäniň ähli halklaryna degişlidir.

Şeýle hem, Magtymguly Pyragy üçin ýatlama dabarasynyň geçirilmegi iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmäge kömek eder diýdi.

Çynar Tajiona sözüni dowam etdi: Prezidentiň we Türkmenistanyň halkynyň adyndan Eýran we Golestan halkynyň myhmansöýerligine ýokary baha berýäris.

Share :
Share :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز