• news ID :

    23599

  • /
  • Date :

    2018-06-13

  • Font

Larijani 1 300x169 - Larijani: Amerikanyň boluşyna görä Eýran çäre görendirTurkmensNews- Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani Amerikanyň ýadro ylalaşygyndan çykmagyna yşarat edip Amerikalylaryň bu hereketi ýurtdaky maýagoýumlyklarda biraz täsiri boldy emma oňa çäre görüldi we gepleşikler hem geçirlip durandyr diýdi.

şu gün Ali Larijani habarçylaryň arasynda beren gürrüňlerinde Amerikalylar ýadro ylalaşygynda ahlaga, kanunlara we halkara ylalaşyklara garşy hereket edendirler we resmi tärde ondan çykandyrlar diýmek bilen Amerikanyň hereketlerine garşy göreşmek üçin belli bir çarçuwa ýetmek zerurdyr diýip nygtady.

larijani sözüniň dowamynda amerikanyň eýrana garşy hereketleri täze zat däldir we yslam ynkylabynyň ýeňişe ýeten wagtyndan başlanandyr diýip beýan etdi.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز