• news ID :

    71736

  • /
  • Date :

    2020-03-20

  • Font

علمای اهل سنت 300x200 - Kovid-19 howada 3 sagada çenli ýaşap bilýärTurkmensNews-  Milli Saglygy goraýyş institutlary, Syrkaw gözegçilik we öňüni alyş merkezleri, Prinseton Uniwersitedi we UCLA guramasyndan ylmy-derňew işgärleriň geçiren we The New England lukmançylyk žurnalynda çap edilen derňewinde, Kovid-19-yň üsgülewük ýa-da asgyrykdan soň howada damja görnüşinde 3 sagada çenli galyp bilýändigi kesgitlendi.

Derňewde, wirusyň plastik we poslamaýan demir ýaly materiallaryň üstünde 2 bilen 3 gün aralygynda, kartonyň üstünde ۲۴ sagada çenli we misiň ýüzünde diňe 4 sagada çenli ýaşap bilýändigi anyklandy.

Alymlar wirusyň howada ýa-da bir materialyň üstünde duran wagtyna görä, bir adama ýokmak mümkinçiligini hem wagtyň geçmegi bilen anyk ýagdaýda ýitirýändigini aýan etdiler.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز