• news ID :

    72030

  • /
  • Date :

    2020-03-26

  • Font

Türkmenistan krona 300x169 - Koronanyň ýaýramagy sebäpli Türkmenistanda täze ýük kanunlary girizildiTürkmenNews-   hökümeti korona wirusynyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ýurtda täze transport kanunlaryny yglan etdiTurkmensNews

şu gün FARS habarlar gullugynyň beren habaryna görä,Türkmenistanyň täze düzgünlerine görä, Garabogaz, Farp we Türkmenbaşy halkara portundan ýükler diňe ýerli ýük kompaniýalary tarapyndan daşalýar.

şeýle hem ýük daşaýan gämiler Türkmenistanyň logistika kompaniýalaryna ýük geçirenden soň Türkmenistanyň çäginden çykmaly.

Bu çäklendirmeler korona wirusynyň öňüni alyş maksatnamasynyň çäginde daşary ýurtlar bilen türkmen raýatlarynyň arasyndaky gatnaşygy azaltmaga gönükdirilendir.

Türkmen hökümetiniň maglumatlaryna görä, şu wagta çenli ýurtda hiç bir adam korona keseline uçran däldir.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز