• news ID :

    86514

  • /
  • Date :

    2020-12-05

  • Font

Ilkinji kofe 266x300 - Ilkinji kofeTurkmensnews: Taryhda ilkinji gezek kofe biziň eýýamymyzyň ۱۰۰۰-nji ýylynda Efiýopiýanyň Galla taýpasy tarapyndan içmäge niýetlenip oýlanyp tapylypdyr. Olar kofäniň dänejiklerini döwüp, haýwan ýagyny hem goşup içgi ýasapdyrlar. Geçi sürüsiniň çopany bolan Kaldiniň kofäni çeýnäp, jadyly taýajyk degen ýaly göwnüniň joşmagy bilen, şol günden başlapdünýäniň çar künjüne kofe ýaýrap başlapdyr.

Terjimeçiniň belligi: Ilkinji bolup kofe importeden döwlet Osmanly türkmen döwletidir. 1475-nji ýylda Osmanly türkmen döwletinde Kiwa han kofe dükanlary açylypdyr. Ol XVI asyrdaAziýadan dünýäniň beýleki künjeklerine ýaýrap başlapdyr.

Çeşme:
Trewor Gomer, «Ilkinjileriň kitaby».

Gollanma sity

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز