• news ID :

    86132

  • /
  • Date :

    2020-11-26

  • Font

Ikitaraplaýyn gatnaşyklary 300x166 - Ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösmegine Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasynyň berýän ähmiýetiTurkmensNews-  Eýranyň we Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministrleri ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň we çuňlaşdyrmagyň zerurdygyny aýtdylar

Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif we Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri Jeýhun Baýramow wideo konferensiýada ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň soňky wakalary we sebitdäki uruşdan soňky ýagdaý barada pikir alyşdylar.

Eýranyň we Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministrleri ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmegini nygtamak bilen bir wagtda halkara forumlarynda, Hazar deňzinde, durkuny täzelemek taslamalarynda, dowam edýän taslamalarda iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmegine we çuňlaşdyrylmagyna ünsi çekdiler.

olar şeýle-de Iki ýurtda bilelikdäki ykdysady komissiýa geçirip, Hodaafarin bendiniň, Raşt-Astara demir ýolunyň, demirgazyk-günorta we gündogar-günbatar koridorlarynyň işini ara alyp maslahatlaşdylar.

Zarif we Baýramow Eýran Yslam Respublikasynyň we Azerbaýjan Respublikasynyň umumy serhetlerini parahatçylygyň, dostlugyň we hyzmatdaşlygyň serhetleri diýip atlandyrdylar we howpsuzlygyny nygtadylar.

Şeýle hem Eýranyň Daşary işler ministri azerbaýjanly kärdeşini ýakyn wagtda Tehrana sapara çagyrdy.

Duşuşyga iki ýurduň ilçileri hem gatnaşdlar.

Share :
Share :
Etiketkalar :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز