• news ID :

    69203

  • /
  • Date :

    2020-02-05

  • Font

Halkara Atom Agentligi 300x169 - Halkara Atom Agentliginiň başlygy Eýranyň bu agentlik bilen arkalaşyk saklamagyny ykrar etdiTurkmensnews-  Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň başlygy Eýranyň ýadro ylalaşygyň iş maslahatyndaky jogapkärçilikleriniň azalmagyna garamazdan Tehranyň bu agentlik bilen saklaýan hyzmatdaşlyklary dowam etýändir diýdi.

 

Rafael Grossi şu gün beren gürrüňlerinde Eýranyň jogapkärçilikleriniň azaldylmagyna garamazdan agentligiň ekspertleriniň derňew işleri Eýranyň atom işleri barada Tehranyň atom agentligi bilen arkalaşyk saklaýandygyny görkezýändir diýip yglan etdi.

agentligiň ekspertleriniň derňewleri 2015-nji ýylda ele gelen ýadro ylalaşygyň iş maslahatynyň usullaryna Eýranyň bildirýän jogapkärçilikleriniň azaldylandygyny görkezýändir şondan gelende ýurtlar özleriniň baýlaşdyrýan uranlarynyň mukdaryny az ýada köp möçberde ýerine ýetirip bilerler diýip Grossi aýtdy.

Amerikanyň ýadro ylalaşygyň iş maslahatyndan bir taraplaýyn çykmagyndan soň we Ýewropa ýurtlaryň diýmek Britaniýa,Germaniýa we Fransiýanyň ýadro ylalaşygy esasyndaky öz wezipelerinde tapylmakdan saklanmaklaryndan soň Tehran 5 ädimde öz jogapkärçiliklerini azaltdy.

 

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز