• news ID :

    98814

  • /
  • Date :

    2021-07-26

  • Font

4by3b6d94d1c791wwv3 800C450 300x169 - Gazagystan Täjigistan-Owganystan serhedinde howpsuzlygy ýokarlandyrmaga kömek etmäge taýynTurkmensnews- Täjigistanly kärdeşi bilen telefon arkaly söhbetdeşlikde Gazagystanyň Goranmak ministri Nursoltanyň bu ýurduň Owganystan bilen serhedini berkitmäge kömek etmäge taýýardygyny aýtdy.

Fars habar gullugynyň habaryna görä, Gazagystanyň Goranmak ministri Nurlan Irmakbaýew Täjigistanyň Goranmak ministri Şir Ali Mirza bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirip, Owganystan bilen serhetdäki ýagdaýy we Nursultanyň Duşanbe howpsuzlyk töwekgelçiligini we kynçylyklaryny çözmek üçin berip biljek goldawyny ara alyp maslahatlaşdy.

Irmakbaýew we Mirza, ŞHG-nyň goranmak ministrleriniň Duşanbe şäherinde boljak duşuşygy bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

daşary ýurt goşunlarynyň çykmaklary bilen bir wagtyň özünde meýdan habarlaryna görä Talyban, iki aý mundan ozaldan bqri Owganystanyň dürli welaýatlarynda onlarça şäheri basyp aldy ýa-da käbir welaýatlarynda henizem hökümet güýçleri bilen güýçli söweşýärler.

Share :
Share :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز