• news ID :

    80850

  • /
  • Date :

    2020-08-16

  • Font

Gämi gurluşygy pudagynda 300x169 - Gämi gurluşygy pudagynda Orsýet bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlykTurkmensNews-  Sankt-Peterburgyň orundarlary gämi gurluşyk hyzmatdaşlygyny giňeltmäge türkmenistan tarapynyň gyzyklanma bildirýändigini habar berdi

 

FARS habarlar gullugynyň beren habaryna görä,Türkmenistanyň “Türkmen Deniz Darýa” milli kompaniýasynyň başlygy Anadurdi Kasaýew bilen Orsýetiň daşary aragatnaşyk bölüminiň başlygy Andreý Hlutkow ýekşenbe güni wideo ýaýlymynda iki ýurduň arasynda gämi gurluşygy hyzmatdaşlygynyň ösüşi barada pikir alyşdylar.

Hasabata görä, iki tarap hem Kaspi deňziniň kenaryndaky Türkmenbaşy porty bilen Orsýetiň portlarynyň arasynda täze logistika ýollaryny döretmegiň zerurdygyny aýtdylar.

Hasabatda iki ýurduň resmileriniň arasyndaky gepleşikleriň netijesinde Orsýetiň eýeçiligindäki gämi gurluşykçylary birleşigi bilen Türkmenistanyň Balkan kompaniýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk şertnamasynyň tassyklanandygy aýdylýar.

 

 

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز