• news ID :

    120265

  • /
  • Date :

    2023-05-22

  • Font

Türkmenistan Respublikasynyň Türkmen Döwlet Bileleşiginiň deputaty: “Eýrana iş sapary hökmünde ilkinji gezek gelmegimiz we arassa türkmen atlarynyň milli gözellik festiwalynyň kazylary hökmünde gatnaşmagymyzdyr.

Turkmenistan At festiwali 300x169 - Festiwala örän oňat arassa türkmen atlary gatnaşdy/Tohumçylyk bolmagy atlar üçin gaty möhümdir

Kelala şehryniň Sufian obasynda geçirilen 17-nji milli arassa tohumly Türkmen At gözelligi Festiwalynyň çäginde Türkmen habarlar gullugynyň habarçysy “Parahat Hydyrow” şeýle diýdi: “GatnaSýan atlar gaty owadan, taýlar we gowy Silami atlary. gözellik bäsleşigine şu gün gatnaşýarlar.

 

Weteran we Türkmenistan Atçylyk federasiýasynyň başlygy: Meni Eýranyň at gözelligi bäsleşigine ikinji gezek çagyrdylar.

“Yusup Annagylyjow” “Türkmen” habarlar gullugynyň reporterurnalistine beren interwýusynda şeýle diýdi: “Kärdeşimiň belleýşi ýaly: gatnaşýan Atlar hakykatdanam owadan we olaryň arasynda birini saýlamagymyzy kynlaşdyrdy we köp halatlarda birinji-üçünji atlar saýlandy kesgitleýäris.

Türkmenleriň arassa At tohumçylyk pudagyny ösdürmek üçin iň möhüm meseleleriň biriniň tohumynyň bardygyny we dünýäde iň meşhur arassa tohumly atyň, Akhal Teke-nyň 17 görnüşiniň bardygyny, şolardan Karlawaç, Posman we Qir sagghar iň meşhur we görnükli Bedowlerdan biridir.

Habarcy: Yashar Niazi

Share :
Share :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز