• news ID :

    86886

  • /
  • Date :

    2020-12-11

  • Font

Eýranyň Türkmenistanyň Mari şäherindäki baş konsuly 300x169 - Eýranyň Türkmenistanyň Mari şäherindäki baş konsuly iki ýurduň arasyndaky serhet gatnawynyň artmagyny islediTurkmensNews-  Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistanyň Mari şäherindäki Baş konsuly, Eýranyň dört gury ýer serhedinden iki ýurduň arasynda serhet gatnawynyň we söwdanyň ýokarlandyrylmagyny isledi

Penşenbe güni Türkmeniň Mari şäherindäki Eýranyň Baş konsullygynyň habaryna görä, Eýranyň bu şäherdäki Baş konsuly Rasoul Jafari, iki ýurduň arasyndaky ulag transport problemalaryna salgylanyp, bar bolan päsgelçilikleri aýyrmak bilen Eýran bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwdanyň artjakdygyna umyt bildirdi.

goňşy Eýran we Türkmenistan welaýatlarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegine ünsi çeken Jafari, Horasan Razawiniň we Mariniň häkimleriniň, şeýle hem Demirgazyk Horasan bilen Türkmenistanyň Ahalynyň arasynda geçirilen wideo konferensiýa maslahatlaryny ýatladyp bu gatnaşyklaryň dowam etmegi ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giňelmegine uly täsir edýär diýdi.

Türkmenistanyň Eýran bilen dört sany serhet geçelgesi bar. Koronanyň döremeginden we ýaýramagyndan we gury ýer serhetleriniň ýapylmagyndan soň diňe Horasan Razawide Sarahs we Golestanda Inçeh Borun demir ýol serhetleri arkaly söwda geçirildi.

Share :
Share :
Etiketkalar :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز