• news ID :

    38018

  • /
  • Date :

    2018-10-16

  • Font

ruhani turkmensnews 300x183 - Eýranyň ilçileri ykdysady hyzmatdaşlyklary ösdürmäge ýörite üns bersinlerSyyasathabarlary-turkmensnews-  Eýranyň döwlet baş tutany Hasan Ruhani Eýranyň başga ýurtlardaky ilçilerini Eýran milletiniň,taryhynyň we medeniýetiniň wekilleri hasaplamak bilen olary halkara derejesinde syýasy,ykdysady,söwda we medeni gatnaşyklary ösdürmek ugurda hereket etmäge çagyrdy.

prezident Ruhani şu gün Eýranyň Ispaniýa,Kuweýt,Rumyniýa we Bangladeş ýurtlaryndaky ilçileri bilen geçiren duşuşygynda bu günki gün Eýran milletiniň duşmanlary basyş bermek bermek ugurda her hilli şiwä baş goşýandyrlar diýmek bilen Eýranyň ilçileri daşary maýalary içerik çekmek we hususy bölümler bilen kompaniýalary bilelikdäki hyzmatdaşlyklara şowhunlandyrmak ugurda hereket etmelidirler diýip nygtady.

prezident Ruhani şeýle-de bu günki gün Amerikanyň halkara ýadro ylalaşygyndan çykmagy bilen halkara derejesinde çetleşendigine yşarat edip Amerikanyň Eýran milletine garşy basyşlarynyň pursata öwrülmegini nygtap geçdi.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز