• news ID :

    98859

  • /
  • Date :

    2021-07-27

  • Font

4by372f6aea9671wwvx 800C450 300x169 - Eýranyň goňşy ýurtlary derýa suwlaryny peýdalanmakda adalaty berjaý etmeliTurkmensnews- Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti, Eýranyň goňşularynyň derýa suwlaryny peýdalanmakda adalaty berjaý etmelidigini aýtmak bilen daşky gurşaw babatynda sebitdäki ýurtlar we goňşy ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk etmelidiris diýip beýan etdi.

EýranPress habar gullugynyň habaryna görä, Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani duşenbe güni erkin söwda, ykdysady we daşky gurşaw guramalarynyň milli meýilnamalarynyň açylyş dabarasynda eden çykyşynda häzirki wagtda 15 sany erkin zolagmyz bar we bu zolaglaryň kömegi bilen ýurdy goňşy ýurtlar we dünýä bilen konstruktiw gatnaşyklary ýola goýmaga umyt edýäris diýip aýtdy.

Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti, daşky gurşawyň dürli ölçegleriniň bardygyny aýtmak bilen daşky gurşaw babatynda sebitiň ýurtlary we goňşy ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk etmek zerur bolup biler we bu meselede halkara ýygnaklarda möhüm işler edilmeli, şeýle hem toprak we suw pudagynda syýasy we ylmy çäreleriň edilmelidigini açyklap aýtdy.

Şu gün (duşenbe) Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň wideo konferensiýasynyň gatnaşmagynda Eýranyň Daşky gurşaw we erkin söwda zolaklary guramasynyň ۳۲ milli taslamasy açyldy.

Share :
Share :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز