• news ID :

    70992

  • /
  • Date :

    2020-03-08

  • Font

Eýranda Korona keseli 300x186 - Eýranda Korona keseline uçranlaryň azyndan bir müň 600-si gutuldyTurkmensNews-  Eýranyň saglygy goraýyş ministrligi Eýranda Korona keseline duçar bolan adamlardan şu mahala çenli bir müň ۶۶۹ adamyň hal ýagdaýlarynyň gowlaşyp bu keselden gutulandyklaryny habar berdi.

 

Eýranyň saglygy goraýyş ministrliginiň umumy gatnaşyklar we maglumat ýetiriş merkeziniň başlygy Kianuş Jahanpur şu gün habarçylaryň arasynda beren gürrüňlerinde şu wagta çenli Eýranda Korona keseline uçran adamlaryň sanynyň ۵ müň ۸۲۳ adama etenligine yşarat edip bu sandan 145 adamyň öz janlaryny berendiklerini yglan etdi.

Korona keseli 2019-nji ýylyň Dekabr aýynda Hytaýyň Wuhan şäherinden başlanyp durmuşda dünýäniň azyndan 90 ýurduna ýaýrandyr.

ýaýran soňky hasabatlara görä,durmuşda dünýäde azyndan 101 müň adam bu kesele uçrandyr we bu sandan 3 müň ۴۰۰ adam ölendirler.

 

 

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز