• news ID :

    22443

  • /
  • Date :

    2018-06-07

  • Font

Eyran Artes 300x169 - Eýran goşuny:golaý geljekde dünýä,sionist režimiň ýogalmagyna şaýat boljakdyrTurkmensNews- sebitdäki terrorçy toparjyklaryň şowsuzlyga uçramagy bilen sionist režimi çetleşendir we täze jenaýatlara baş goşmagy bilen öňkilerden beter ruswa bolandyr we ýoklyga tarap bolan hereketine badalga berendir diýip Eýran goşuny yglan etdi.

şu gün Eýran goşuny bir beýannama boýunça bütindünýä kudus gününi hakyň batylyň garşysynda durýan güni hasaplap bütindünýä kudus güni musulman milletleriň Palestinanyň zulum astyndaky milleti bilen jebisliginiň, birleşiginiň we ýürekdeşliginiň günidir diýmek bilen soňky ýyllarda duşmanlar yslam dünýäsinde agzalalyk döredip Palestina meselesini ünsden düşürjek bolup tagalla etdi diýip nygtady.

bütindünýä kudus güni basybalyjylyga , zor aýdyjylyga we nesil gyrgynçylygyna garşy çykylmagyň simwolydyr diýip Eýran goşunynyň beýannamasynyň dowamynda getirlendir.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز