• news ID :

    80465

  • /
  • Date :

    2020-08-07

  • Font

3 104 300x236 - Eýran bilen Türkmenistanyň arasyndaky ykdysady gatnaşyklary ösdürmegiň strategiýalary gözden geçirildiTurkmensnews- Eýranyň Razawi Horasan we Türkmenistanyň Mari welaýatlarynyň häkimleriniň ýygnagynda iki ýurduň arasyndaky ykdysady gatnaşyklary ösdürmegiň strategiýalary gözden geçirildi.

Eýranyň Razawi Horasan welaýatynyň häkimi Alireza Razm Hosseini şu gün Türkmenistanyň Mari welaýatynyň häkimi Anna Bardiýew bilen geçirilen wideo konferensiýada Eýranyň we Türkmenistanyň prezidentleri bilen Daşary işler ministrleriniň arasynda geçirilen öňki gepleşikleriň çäginde iki ýurduň arasyndaky syýasy, ykdysady we medeni gatnaşyklarda öňegidişlik bolar diýip umyt edýäris diýdi.

Razm Hosseýni, Eýranda gündelik 11 million maska ​​öndürilýändigi barada durup geçip, Eýranyň Korona garşy göreşde Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy artdyrmaga taýýardygyny aýtdy.

Türkmenistanyň gubernatory Anna Berdeýew hem wideokonferensiýadan hoşaldygyny aýtdy we muny iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary giňeltmekde ilkinji ädim diýip atlandyrmak bilen Eýran bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklar ösmegini we bu ugurda has köp pursatlaryň döremegini umyt edýäris diýdi.

Türkmenistanyň Mari welaýatynyň häkimi şeýle-de dünýädäki häzirki ykdysady krizisde, iki ýurduň arasyndaky ykdysady gatnaşyklary ösdürmek baradaky islendik teklibi goldaýarys diýip beýan etdi..

Share :
Share :
Etiketkalar :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز