• news ID :

    25826

  • /
  • Date :

    2018-06-29

  • Font

IRAN 8T 300x169 - Eýran bilen Özbegistanyň maýagoýumlyk boýunça bilelikdäki komiteti guralýarSyyasat Habarlary- Eýranyň maýagoýumlyklar we ykdysady hemde tehniki kömekler guramasynyň başlygy Muhammet Hazaýi sebit ýurtlary şol sanda Özbegistan bilen hyzmatdaşlyklary ösdürmek Eýranyň strategiýasynyň güntertibindedir diýip yglan etdi.

şu gün Eýranyň maýagoýumlyklar we ykdysady hemde tehniki kömekler guramasynyň başlygy Muhammet Hazaýi Tehranda Özbegistanyň söwda ministri Jamşid Hajeow bilen geçiren duşuşygynda Eýran bilen Özbegistanyň syýasy, ykdysady we howpsuzlyk bähbitleri bir-birlerine ilteşendir diýmek bilen iki ýurdyň hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegi zerurdyr diýdi.

Özbegistanyň söwda ministri Jamşid Hajeow hem bu duşuşykda bu ýurdyň prezidentiniň Eýran bilen hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegine ýörite ähmiýet berýänligini aýdyp Daşkent döwleti Tehran bilen ykdysady hyzmatdaşlyklaryny ösdürmäge ýörit ähmiýet kaýyl bolýandyr diýip yglan etdi.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز