• news ID :

    77656

  • /
  • Date :

    2020-06-23

  • Font

Eýran bilen Owganystanyň özara söwda 300x169 - Eýran bilen Owganystanyň özara söwda we gümrük hyzmatdaşlygyny giňeltmekleriTurkmensNews-  Eýranyň gümrük gullugynyň baş müdiri, Eýran bilen Owganystanyň arasynda söwda we gümrük hyzmatdaşlygynyň giňeldilendigini habar berdi

 

IRNA habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Eýranyň ykdysadyýet ministriniň orunbasary we gümrük gullugynyň baş müdiri Mehdi Miraşrafi,Tähranda Owganystanyň Maliýe ministrliginiň gümrük gullugynyň başlygy “Muhammet Issa Godrat” bilen duşuşanda, iki ýurduň medeni umumylyklaryna yşarat edip Bu umumylyklar söwdany ösdürmek we ikitaraplaýyn ykdysady gatnaşyklary berkitmek üçin ulanylmalydyr diýip beýan etdi.

Mir Aşrafi, Çabahar gümrükhanasynyň üsti bilen Hindistandan Owganystana bugdaý iberilmegini we Eýranyň bu prosesi optimizirlemek ugrundaky yzygiderli tagallalaryny Eýran bilen Owganystanyň üstaşyr geçiş pudagynda gümrük hyzmatdaşlygynyň gowy mysaly diýip atlandyrmak bilen Harytlaryň üstaşyr mukdaryny artdyrmak üçin gerek şertler döredilmelidirler diýip aýtdy.

Tährana eden saparyndan kanagatlanýandygyny mälim eden Muhammet Issa Godrat, hem öz ýurdunyň gümrük işlerini elektronlaşdyrmaga we Eýranyň gümrük hyzmatdaşlygy bilen maglumat alyşmaga taýýardygyny mälim etdi.

 

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز