• news ID :

    68308

  • /
  • Date :

    2020-01-22

  • Font

300x177 - Eýran bilen Omanyň daşary işler ministrleri Tehranda duşuşdyEýran bilen Omanyň daşary işler ministrleri Tehranda geçiren duşuşyklarynda iki ýurduň ara-gatnaşyklarynyň ösdürilmegi barada gürrüň etdiler.

TURKMENSNEWS- Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif bilen Omanyň daşary işler ministri Ýüsüp Bin Alawi bu duşuşykda Eýran bilen Omanyň arasyndaky dostlukly we strategik ähmiýetli ara-baglanşyklary nygtap sebitiň soňky özgerişleri hakynda pikir alyp berişdiler.

mundan ozal Eýranyň daşary işler ministri Zarif geçen hepde ana güni özüniň Hindistana gurnan saparynyň soňunda Tehrana dolanyp gelýän mahaly Omanyň paýtagty Maskat-da gysga düşläp Bin Alawi bilen duşuşandyr.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز