• news ID :

    64604

  • /
  • Date :

    2019-11-12

  • Font

1 139 300x206 - Eýran bilen Gazagystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygyEýran bilen Gazagystanyň daşary işler ministrleri Nursoltan şäherinde duşuşyp gürrüň etdiler.

Turkmensnews-  Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif bilen Gazagystanyň daşary işler ministri Mukhtar Tleuberdi agşamara Gazagystanyň paýtagty Nursoltan şäherinde duşuşyp ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň soňky özgerişleri şol sanda bu iki ýurdyň bilelikdäki komissiýasy, ykdysady we söwda hyzmatdaşlyklary, portlar we howa ýollar arkaly bolýan ýükdaşaýyş işleri, konsullyk hyzmatdaşlyklar, Astana oturylyşyklaryna goşulýan ýurtlaryň indiki maslahaty we beýleki meseleler barada gürrüň etdiler.

Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif Astana klubynyň ýyllyk maslahatyna gatnaşmak we gazagystanyň resmileri bilen duşuşyp gürrüň etmek üçin şu gün bu ýurda sapar etdi.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز