• news ID :

    37378

  • /
  • Date :

    2018-10-10

  • Font

Saeid Mohammadzade Azertaç 300x199 - Eýran, Azerbaýjan we Orsýetiň demirýollarynyň birikdirilmegine  şert döredýärTurkmensNews- Eýranyň demirýol kompaniýasynyň ýerine ýetiriji müdiri Eýran, Azerbaýjan Resoublikasy we Orsýetiň demirýollarynyň birikdirilmegi bilen bu ýol üstünli tranzit edilýän harytlaryň mukdary 25 million tonna ýetjekdir diýdi.

Saeid Mohammadzade Azertaç habarlr gullugy bilen geçiren söhbetdeşliginde her ýylda Eýranyň ۱۰ milliard dollarlyk haryt eksport edýänligini aýtmak bilen geljek 4 ýylyň boýunda demirýolyny ösdürmek ugurda 5 milliard dollar çykdajy etjekdigini yglan etdi.

Demirgazyk-günorta koridorynyň kämil şeklinde amala aşyrylmagy bilen haza deňiziniň demirgazygynda ýerleşen ýurtlar Pars aýlagyna elgerip başarjakdyrlar diýip Eýranyň demirýol kompaniýasynyň ýerine ýetiriji müdiri Saeid Mohammadzade sözüne goşdy.

bu koridor Eýranyň Bandar Abbas-Gazwin-Raşt-Astara demir ýolllaryndan başlanyp Azerbaýjan Respublikasynyň Astara şäherine çenli dowam edip ondan hem Orsýete we Ýewropanyň demirgazygyndaky ýurtlara baryp çatjakdyr.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز