• news ID :

    97750

  • /
  • Date :

    2021-07-03

  • Font

به ایران - Eýran 12 Ýurduň Raýatlarynyň Gelmegini Gadagan EtdiTurkmensNews-  Eýran koronawirusyň mutasiýaly görnüşleriniň görülmegi sebäpli 12 ýurtdan gelişleriň gadagan edilendigini habar berdi

Eýranyň Koronawirusa garşy Milli göreş gaznasy Kowid-19-yň mutasiýaly görnüşleriniň görülmegi sebäpli käbir ýurtlardan gönüden ýa-da başga ýurtlaryň üstaşyr gelişleriň gadagan edilmegi hakynda karar kabul etdi.

Karara görä Botswanadan, Braziliýadan, Eswatiniden, Hindistandan, Osutadan, Malawiden, Mozambikadan, Nepaldan, Günorta Afrikadan, Uruguwaýdan, Zambiýadan we Zimbabweden Eýrana gönüden ýa-da üstaşyr görnüşde gelmek gadagan edildi.

Share :
Share :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز